Om AppleHeart - AppleHeart

Om AppleHeart

Äpplet och Hjärtat - två starka symboler för ett företag som fokuserar på de små men goda sakerna i vardagslivet.

AppleHeart

Äpplet och Hjärtat - två starka symboler för ett företag som fokuserar på de små men goda sakerna i vardagslivet. Att ge en gåva med hjärtat skapar glädje och värme hos mottagaren. En gåva som är skapad av naturliga råvaror och som fyller grundläggande behov känns friskt och sunt.

Att ge god service är nödvändigt för framgång. Därför anstränger vi oss hela tiden med att öka kvaliteten i det vi presterar för våra kunder.

 • Joakim Hedberg, VD, inköps- & försäljningsansvarig
 • Susanne Lange, marknad, order, kundsupport
 • Sandra Miskovic, order, kundsupport
 • Lisbet Löfdahl, ekonomiansvarig
 • Lars Olsson, ansvarig för lager och expedition
 • Banne Dmitrasinovic, lager

Värderingar och riktlinjer för verksamheten i AppleHeart

Följande värderingar ligger till grund för vår verksamhet och ska leda till att du och ditt företag upplever att vi är en riktig och lämplig samarbetspartner som du känner odelat förtroende för.

Kundinriktning

 • Vi ska vara den partner kunderna föredrar genom att vi hela tiden göra vårt bästa för att förstå och uppfylla deras speciella behov.
 • Vi ska vinna kundernas tillit genom en tät fortgående dialog om vad som är önskvärt och vad som är möjligt.
 • Vi ska samarbeta och utveckla lösningar som täcker kundernas behov inom vårt kompetensområde.

Värdeskapande

 • Vi ska utveckla lösningar som ger så många ekonomiska och praktiska fördelar som överhuvudtaget är möjligt.
 • Vi ska använda vår erfarenhet, vår kunskap, vår fantasi och vårt engagemang till att utveckla nya kompetenser.

Nytänkande

 • Vi ska vara öppna för nya sätt att tänka och arbeta på såväl det personliga planet som yrkesmässigt.
 • Vi ska förhålla oss kritiska mot fasta normer, standarder, kutymer och vanor eftersom vi har en ambition att förbättra rådande förhållanden.
 • Vi ska omsätta tankar till handling, dels för att skapa helt nya resultat, dels för att skapa resultat på nya sätt.
 • Vi ska utbyta erfarenheter. På så sätt ökar vi såväl vår egen som verksamhetens kompetens.

Trovärdighet

 • Vi ska känna våra förpliktelser och göra vårt bästa för att infria dem.
 • Vi ska leva upp till våra löften och uppfylla alla avtal vad gäller prestationer och resultat.

Bra arbetsplats

 • Vi ska komma överens om mål och ramar för ett stimulerande och utvecklande lagarbete.
 • Vi ska kollektivt och individuellt bli ännu bättre på vårt arbete.
 • Vi ska förstå och respektera varandra.
 • Vi ska ha en säker och bra arbetsmiljö.

Bra ekonomi

 • Vi ska se till att det är ett förnuftigt förhållande mellan risk och förtjänst.
 • Vi ska använda våra resurser så att de ger den bästa avkastningen samtidigt som vi uppfyller kundernas förväntningar.

Vi ska framstå som ett sunt företag till glädje för oss själva som medarbetare och för våra kunder, samarbetspartners och samhället som helhet.